• slide

Výška balkonového zábradlí

Výška balkonového zábradlí se stanovuje podle hloubky volného prostoru (pádová hloubka). Norma o zábradlí stanovuje požadavek na výšku balkonového zábradlí podle pádové hloubky:
snížená: d ≤ 3 m . . . . . . . . . výška balkonového zábradlí minimálně 900 mm
základní: 3 m až 12 m . . . . . výška balkonového zábradlí minimálně 1000 mm
zvýšená: d > 12 m . . . . . . . . výška balkonového zábradlí minimálně 1100 mm
zvláštní: d > 30 m . . . . . . . . výška balkonového zábradlí minimálně 1200 mm