• slide

Norma pro balkonové zábradlí

Norma pro balkonové zábradlí rozeznává různé typy pádové hlobky a z toho vyplývá povinnost dodržet výšku zábradlí umístěných na balkonech. Norma pro balkonové zábradlí stanovuje jaká bude výška zábradlí na balkonech podle pádové hloubky:
snížená: d ≤ 3 m . . . . . . . . . výška balkonového zábradlí minimálně 900 mm
základní: 3 m až 12 m . . . . . výška balkonového zábradlí minimálně 1000 mm
zvýšená: d > 12 m . . . . . . . . výška balkonového zábradlí minimálně 1100 mm
zvláštní: d > 30 m . . . . . . . . výška balkonového zábradlí minimálně 1200 mm